Reizen en prijzen

Reizen & Prijzen

Helaas is de prijs wel omhoog gegaan. Simpel omdat alles is gestegen; eten, havengeld en de prijs van diesel is een keer zo duur geworden. Dit alles samen resulteert in een duurdere prijs voor het inhuren van het schip Avontuur.

Voor die prijs krijg je wèl: gedegen lessen door zeer kundige begeleiders; heerlijk eten gemaakt door onze kokkin Hennie en een slaaphut, alleen of met zijn twee.  

Kortom een week om nooit meer te vergeten.

Prijzen 2024

ymkje.nl creatieve reizen
Tijdens één van de dagelijkse workshops

In 2020 en 2021 hebben wij de groepsgrootte gehalveerd. Dit beviel iedereen bijzonder goed. Wij hebben daarom besloten om de groepsgrootte blijvend laag te houden. Ook hierdoor is de prijs hoger dan de voorgaande jaren.
 Het breicafé is een vijfdaagse reis, maar doordat er geen workshopbegeleider kan deze midweek goedkoper aangeboden worden. 

Reis- en annuleringsverzekering

Ik kan het niet genoeg benadrukken om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Het komt toch minstens één keer per jaar voor, dat iemand niet mee kan en geen verzekering heeft afgesloten, wat betekent dat je dan zelf voor deze kosten opdraait.

Deze staan vermeld bij de desbetreffende reis.

Je kunt kiezen tussen een

  • Kleine éénpersoonshut
  • Grote éénpersoonshut  
  • Twee persoonshut*       


*
Uitsluitend samen te boeken en jullie onderling afspraken hebben gemaakt, mocht één van jullie verhinderd zijn.

Indien een deelnemer wil annuleren, dient dit schriftelijk te gebeuren. Dit kan per mail of per brief, de annuleringskosten bedragen:

  • tot 10 weken voor de aanvangsdatum van de reis, zijn de annuleringskosten gelijk aan het bedrag van de aanbetaling.
  • binnen 10 weken tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de reis, is het annuleringsbedrag gelijk aan 75% van de reissom.
  • binnen 4 weken tot 1 week voor aanvang is men 90% verschuldigd van de reissom.
  • binnen 1 week voor aanvang is men de gehele reissom verschuldigd.


Bij annulering door Ymkje.nl, hoeft Ymkje.nl alleen de reeds gestorte deelnemersgelden terug te betalen.

Aansprakelijkheid: Het schip(Intersail) heeft voor zaken die aan boord zouden kunnen gebeuren een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, waarbij Intersail in gebreke blijkt te zijn. Voor alle andere feiten dient men zelf een reisverzekering af te sluiten, zoals gebeurtenissen of calamiteiten onderweg en kan men het bedrijf niet aansprakelijk stellen.

In-de-plaatsstelling tijdig voor de aanvang van de reis kan een deelnemer zich laten vervangen door een andere deelnemer. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de andere deelnemer voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden
  • het verzoek wordt zo snel mogelijk ingediend
  • indien deze deelnemer ook annuleert zijn de gewone annuleringsvoorwaarden van kracht.

 

Beide personen komen schriftelijk overeen, wie de kosten ( de eventuele nog openstaande reissom plus € 50 administratiekosten) zal betalen en sturen Ymkje.nl uiterlijk 14 dagen voor vertrek een kopie van deze overeenkomst per brief of per mail. Beide personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze betaling.

Wij raden aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.