Annuleringsvoorwaarden

Indien een deelnemer wil annuleren, dient dit schriftelijk te gebeuren. Dit kan per mail of per brief, de annuleringskosten bedragen:

  • tot 10 weken voor de aanvangsdatum van de reis, zijn de annuleringskosten gelijk aan het bedrag van de aanbetaling.
  • binnen 10 weken tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de reis, is het annuleringsbedrag gelijk aan 75% van de reissom.
  • binnen 4 weken tot 1 week voor aanvang is men 90% verschuldigd van de reissom.
  • binnen 1 week voor aanvang is men de gehele reissom verschuldigd.


Bij annulering door Ymkje.nl, hoeft Ymkje.nl alleen de reeds gestorte deelnemersgelden terug te betalen.

Aansprakelijkheid: Het schip(Intersail) heeft voor zaken die aan boord zouden kunnen gebeuren een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, waarbij Intersail in gebreke blijkt te zijn. Voor alle andere feiten dient men zelf een reisverzekering af te sluiten, zoals gebeurtenissen of calamiteiten onderweg en kan men het bedrijf niet aansprakelijk stellen.

In-de-plaatsstelling tijdig voor de aanvang van de reis kan een deelnemer zich laten vervangen door een andere deelnemer. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de andere deelnemer voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden
  • het verzoek wordt zo snel mogelijk ingediend
  • indien deze deelnemer ook annuleert zijn de gewone annuleringsvoorwaarden van kracht.

Beide personen komen schriftelijk overeen, wie de kosten ( de eventuele nog openstaande reissom plus € 50 administratiekosten) zal betalen en sturen Ymkje.nl uiterlijk 14 dagen voor vertrek een kopie van deze overeenkomst per brief of per mail. Beide personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze betaling.

Wij raden aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.